từ điển anh việt,từ điển tiếng anh,tu dien anh viet anh

english-vietnamese dictionary

     

Bạn đã từng thấy có từ điển nào trên thế giới giúp bạn tra được :
    Các danh từ số nhiều chưa ? (editors in chief )
    Cấu trúc mạo từ + danh từ chưa ? (an odontoscope)
TranoneT có thể làm được điều đó
  Để giúp các bạn dễ dàng quan sát các từ lên
  Tranonet chỉ xử lý từ đầu tiên mà bạn nhập vào.
  Vì vấn đề bản quyền lên 2 tính năng âm thanh và hình ảnh chưa hoạt động.
  Tạm thời Tranonet sẽ trả về địa chỉ file ảnh tương ứng trên internet.
  Nếu bạn muốn học ngoại ngữ thì TranoneT là từ điển hữu ích nhất giúp
  bạn vượt qua các khác biệt về ngôn ngữ.


welcome to tranonet.com Từ loại :