Bạn đã từng thấy có từ điển nào trên thế giới giúp bạn tra được :
Các danh từ số nhiều chưa ? (nhiều,những- quả táo)
Cấu trúc mạo từ + danh từ chưa ? (cái,chiếc-bút bi)
TranoneT có thể làm được điều đó
Tại sao từ điển phải có khả năng tra từ theo cấu trúc mạo từ + danh từ .
Đây là một cấu trúc đặc biệt gây lỗi cho những người học ngoại ngữ, vì 
với một số ngôn ngữ thì đó được coi là một đơn vị ngôn ngữ.
( Xem thêm trên ngonngu.net để biết chi tiết)
Nếu bạn muốn học ngoại ngữ thì TranoneT là từ điển hữu ích nhất giúp
bạn vượt qua các khác biệt về ngôn ngữ.

   welcome to tranonet.com Từ loại :